•
    •
        •
        •
        •
    •


Dermatoskop Episcope
047351003episcopefull.jpg047351001epiheadhandle.jpg
047300001EpiScopeMicro.jpg
 

 

Akmed, ul. Tomasza Zana 14, 60-691 Poznań, tel. (061) 825 45 61 projekt i wykonanie: Horyzont TI