•
    •
    •
    •


WETERYNARIA
Diagnostyka oka, ucha, gardła i nosa

Oświetlenie weterynaryjne

Endoskopia

Funkcje życiowe

 

 

Akmed, ul. Tomasza Zana 14, 60-691 Poznań, tel. (061) 825 45 61 projekt i wykonanie: Horyzont TI